Wood City

Wood City kortteliin Jätkäsaareen tulee kaksi kerrostaloa joissa hyödynnetään puuelementtirakentamisen tuomat edut. Rakennusten seinä-, välipohja- ja kattoelementit on valmistettu Timberpointin tehtaalla.

Wood Cityssä sovelletaan Suomessa ensimmäistä kertaa nopeaa ilman sääsuojaa rakentamista, joka soveltuu hyvin puulle. Rakennuksen kosteussuojaus on suunniteltu huolellisesti ja tarvittavat toimet testattu etukäteen. Kun rakennuksen runko on pystytetty, saadaan katto suljettua vain muutamassa tunnissa. 

Massiivipuuelementtejä käyttämällä rakennusaika lyhenee merkittävästi ja pystytys on nopeaa. Valmiissa rakennuksessa on puurakenteen tuomat edut. Puun on todettu vaikuttavan positiivisesti muun muassa sisäilman laatuun, kosteustasapainoon, viihtyvyyteen ja akustiikkaan.